Pensioensparen, hoe haal je daar nu het maximum aan voordelen uit?

1.   Begin zo vroeg mogelijk

Je kan beginnen met pensioensparen vanaf 18 jaar, tot het jaar waarin je 64 wordt. Wil je dus maximaal profiteren? Begin dan zo vroeg mogelijk.

2.   Stort het maximum

Een storting van hoogstens 990 euro geeft je recht op een belastingvermindering van 30% van het gestorte bedrag. Stort je een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan zakt het fiscale voordeel tot 25%. Wie 990 euro stort, moet 297 euro minder belastingen betalen. Wie 1.270 euro stort, moet 317,50 euro minder ophoesten.

3.   Blijf storten tot je pensioenleeftijd

Start je voor je 55ste met pensioensparen, dan wordt je gespaarde bedrag belast op het moment dat je 60 wordt. Je betaalt dan 8%. Afhankelijk van het soort pensioensparen (via bank of verzekering) bestaat er een verschil van kapitaalsberekening op wat de 8% taks geheven wordt.  Koos je voor een belegging in een pensioenspaarfonds bij een bank, dan word je belast op een fictief bedrag. De fiscus gaat er daarbij vanuit dat elke storting je 4,75% per jaar heeft opgebracht, ook al is dat in werkelijkheid anders.  Koos je voor een tak21-spaarverzekering, dan wordt de belasting berekend op het kapitaal en de gewaarborgde rente. De eventuele winstdeelnames zijn vrijgesteld. Bij een tak23-beleggingsverzekering wordt de 8% berekend op de reserve, de waarde die de verzekering op het moment van je 60e verjaardag heeft. Na je 60e verjaardag mag je blijven storten in je pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering tot 31 december van het jaar waarin je 64 wordt. De stortingen die je dan doet, geven nog recht op een belastingvermindering, maar worden niet meer belast. Start je op je 55ste of later, dan wordt de belasting pas afgehouden op de tiende verjaardag van het contract. Je geniet dan niet van de belastingvrije opbrengst tussen je 60ste en de opvraagdatum.

4.   Stem het risico af op je leeftijd

Je kan kiezen tussen een Tak 21 formule (met gewaarborgde rente) of Tak 23 (een beleggingsfonds met meer risico). Heb je hier graag meer info of advies over? Wij bekijken graag samen met jou welke optie het best bij jou past.

5.   Betaal maandelijks

Door maandelijks te storten, spreid je risico’s. Probeer indien mogelijk reeds te storten vanaf januari want je storting begint al vanaf dag 1 te renderen.

Terug naar overzicht