Het overkomt ons allemaal wel eens dat we geërgerd de baan op gaan. Of dat we op het puntje van onze stoel zitten van zodra we een weggebruiker betrappen op een slechte gewoonte. Verkeersinstituut VIAS nam de ergernissen van onze Belgische mobilist, fietser en voetganger onder de loep én deze ergernissen bereikten de piek!

Ergernissen van de fietser en voetganger

In het verkeer zijn fietsers en voetgangers zwakke weggebruikers. Dat maakt van hen een kwetsbare schakel op de baan en daar zijn ze zich bewust van. Hierdoor voelen ze zich vaak onveilig en zijn ze nauwlettend op mobilisten hun rijgedrag. Zodra puntje bij paaltje komt, kan dit weleens tot hevige frustraties leiden…

Deze ergernissen zijn daar het grootste bewijs van:

  • 36% frustreert zich aan mobilisten die zich parkeren op het voet- of fietspad.
  • 34% ergert zich aan mobilisten die hun richtingaanwijzers niet gebruiken.
  • 33% van de zwakke weggebruikers stoort zich aan mobilisten die zich laten afleiden door hun GSM achter het stuur.
  • 26% van de voetgangers vindt het vervelend als fietsers op het voetpad fietsen.
  • 25% van de voetgangers ergert zich aan fietsers die geen voorrang verlenen aan voetgangers die staan te wachten aan het zebrapad.
  • 22% van de voetgangers frustreert zich aan fietsers die hun bel niet rinkelen van zodra ze voorbij wensen te steken.

Ergernissen van de automobilist

Natuurlijk is er ook een keerzijde aan dit verhaal en hebben automobilisten ook bepaalde frustraties tegenover zwakke weggebruikers. Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat zij zich het meeste ergeren aan de volgende gewoontes:

  • 4/10 van de mobilisten ergert zich aan fietsers die zich zonder verlichting op de openbare weg begeven.
  • 36% van de mobilisten ergert zich aan fietsers die op de openbare weg rijden, terwijl er een fietspad voor hen ter beschikking is.
  • 34% kan er niet tegen dat voetgangers het zebrapad oversteken, vooraleer zij de weg gecontroleerd hebben.
  • 28% van de bestuurders vindt het vervelend dat voetgangers oversteken als het verkeerslicht ‘rood’ aangeeft.

Kortom, we ergeren ons allemaal wel een keertje aan elkaar, maar kunnen dit proberen beperken door rekening te houden met elkaar. Hoe je dat doet? Door voorzichtig te zijn en goed verzekerd de baan op te gaan!

Terug naar overzicht